Per a aquells titulars de la taxa els ingressos de la unitat familiar dels quals no superen l'IPREM. Solament s'aplicar a l'immoble que constitusca el domicili habitual de la unitat familiar.

Quota hiperreduda

Requisits:
  • Que els ingressos de la unitat familiar no superen l'IPREM (14 pagues).
  • Que cap dels membres de la unitat familiar siga titular d'un altre immoble.

Documentaci Requerida:
  • Instncia/sollicitud.
  • Certificat de la declaraci de l'IRPF de cadascun dels membres de la famlia nombrosa que obtinga rendes, referit a l'ltim exercici disponible.

Perode d'aplicaci:
  • Any en curs.

Data lmit de sollicitud:
  • Fins al 31 de mar de l'any en curs o, si aquest fra festiu, fins al dia hbil immediatament posterior.