FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)

Una manera de fer Europa


La present Estratgia de l'rea Urbana de Castell de la Plana s'ha elaborat atenent als requisits disposats en l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatria per a la selecci d'estratgies de Desenvolupament urb Sostenible i Integrat que seran cofinanades mitjanant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

>> Estratgia de Desenvolupament Urb Sostenible i Integrat
     de l'rea Urbana de Castell de la Plana [PDF 7.8 Mb]


>> Manual de Procediments (juliol 2017) [PDF 3.2 Mb]

>> Bases Convocatria Expressi Inters EDUSI Castell [PDF]

>> Plantilla Operacions EDUSI [PDF]

>> Formulari Previ d'Operaci EDUSI Consell Social [PDF]