Està en: INICI > Consum

Sha de dirigir a lOficina Municipal dInformaci al Consumidor:

  • Quan vulga informar-se o plantejar una reclamaci sobre temes de consum, sempre i quan estiga empadronat a Castell de la Plana.
  • Quins temes sn matria de consum? s matria de consum la compra dun producte o la contractaci dun servei.
  • En el primer cas, la compra ha estat realitzada en una empresa (compra dhabitatge, roba, electrodomstics, etc.).
  • En el segon cas, els serveis sobre els quals es poden consultar o reclamar sn molt diversos: Subministrament de gas, electricitat, reparaci delectrodomstics, reparaci de vehicles, transport privat i pblic, tintoreries, serveis bancaris, etc.
  • Les consultes sobre temes de consum es poden realitzar personalment al Negociat (Plaa Major, 1 - Edifici Noble 4 planta), o b telefnicament (964 269 609).
  • Per a tramitar reclamacions shaur de complimentar un imprs que sels facilitar en el Negociat i presentar-lo en el Registre del Negociat de Consum (Plaa Major, 1 - Edifici Noble 4 planta) o en les Juntes Municipals de Districte Nord, Sud, Est, Oest i Grau.

Si la compra dun producte o la contractaci dun servei no sha realitzat en una empresa, sin que sha realitzat de particular a particular, la reclamaci ha de ser tramitada mitjanant un Jutjat.