Està en: INICI > Esports


CURS 2017-2018

Les Escoles Esportives Municipals començaran en Octubre de 2017.

>> Llistat Escoles Esportives Municipals 2017-2018. Ordenat per Esport. Actualitzat Dimecres 4 d'Octubre de 2017

>> Sol·licitud d´Inscripció Escoles Esportives Municipals 2017-2018 Document auto emplenable 

INSCRIPCIONS TEMPORADA 2017-2018
EQUITACIO
 • Trimestre 1r (Octubre-Novembre-Desembre 2017)
  Renovacions: 1 de Juny al 18 d'Agost (alumnat inscrit en els tres trimestres de la temporada anterior)
  Canvis de grup: Dimarts 22 d'Agost de 2017
  Noves Inscripcions: Divendres 15 de Setembre de 2017  
 • Trimestre 2n (Gener-Febrer-Març 2018)
  Renovacions: 4 al 15 de Desembre (alumnat inscrit Trimestre 1r)
  Canvis de grup: Dilluns 18 de Desembre de 2017
  Noves Inscripcions: Dimarts 19 de Desembre de 2017  
 • Trimestre 3r (Abril-Maig-Juny 2018)
  Renovacions: 6al 20 de Març (alumnat inscrit Trimestre 2n)
  Canvis de grup: Dimecres 21 de Març de 2018
  Noves Inscripcions: Dijous 22 de Març  de 2018
TENNIS I PADEL
 • Renovacions: 1 de Juny al 18 d'Agost (alumnat inscrit en la temporada anterior)
  Canvis de grup: Dimarts 22 d'Agost de 2017
  Noves Inscripcions: Dimarts 3 d'Octubre de 2017 
RESTA D'ESCOLES 
 • Inscripcions: A partir del Dimecres 13 de Setembre de 2017  
REUNIÓ ESCOLA MUNICIPAL D'ATLETISME 
 • Dijous 21 de Setembre: 18:00 hores. Instal·lació Municipal Gaetà Huguet  

INFORMACIO

En general les escoles esportives municipals procuraran començar el curs, llevat d´excepcions justificades, a partir del primer dia lectiu d´octubre.

Els grups ja realitzats en el curs que finalitza i amb un nombre d´alumnes igual o major al mínim establit per a pagar el percentatge de coordinació, es concretaren al maig per a la seua inscripció al setembre i inici de classes a l´octubre, a fi de reserva d´instal·lació, informació a interessats i busca de monitors.

En general les sessions solen ser dos per setmana variant la seua duració entre 1 hora i hora i quart segons les edats dels alumnes de la manera següent:
 • Els grups que majoritàriament estiguen formats per alumnes de 3r i 4t de primària (edat en general benjamí) les sessions no excediran d´1 hora
 • Si són majoritàriament de les dites edats però amb més de tres alumnes (aprox. 1/3 del grup) d´edat aleví (5 i 6t) podran ser fins de 1h.I 15min.
 • 1 h. 15min. Si són grups majoritàriament de categoria aleví (5 i 6t / més de 6 alumnes, aprox. 2/3 del grup).
En cap cas una sessió diària podrà excedir una hora i 15 minuts (amb l´única excepció d´alumnes exclusivament d´això i en el cas d´una única sessió setmanal)

HORARI D´ACTIVITAT
En general en els centres de primària, amb activitats de l´AMPA (menjador), a fi de no interferir en les mateixes i no ocupar el pati que servix d´escampament per a tots els alumnes que al migdia romanguen en el centre, les escoles municipals s´organitzaran des de les 17.15

Els monitors corresponents els assignarà el club o federació en qui el Patronat d´Esports delegue l´organització tècnica de l´Escola. Excepcionalment podran ser proposats per l´AMPA o centre educatiu i es consensuarà amb a l´entitat organitzadora la gestió i control dels mateixos.

Almenys en les edats de 14 a 16 anys (3 i 4t d´ESO, en general la categoria cadet), i fins als 18 si és el cas, els inscrits no poden ser esportistes que hagen participat en competició federada o d´IR en l´esport en qüestió la temporada prèvia. Tampoc s´admet la inscripció d´equips infantles d´IR.