Sn rgans permanents de participaci ciutadana que estenen les seues funcions a un districte per a tractar els assumptes de qualsevol sector que afecte a aquest territori i que analitza i coordina les seues actuacions.

Els Consells de Districte sn rgans territorials de gesti desconcentrada i la finalitat de la qual s la millor gesti dels assumptes de competncia municipal i que impulsen i serveixen de llera de participaci ciutadana en el respectiu mbit territorial.

El seu rgim jurdic es troba regulat en el Reglament Orgnic d'Organitzaci i Funcionament del Govern i l'Administraci de l'Ajuntament de Castell de la Plana, aprovat pel ple en sessi de data 26 d'abril de 2007 i, en el que no s'opose a aquest, el Reglament Orgnic Municipal Text Refs aprovat per acord del ple de data 26 de juny de 1992.

Aquest rgan de Participaci Ciutadana es nodreix o sustenta de les Associacions situades en el seu mbit territorial, que sn les estructures bsiques i organitzades des d'on la ciutadania pot expressar els seus interessos i intervenir en la gesti municipal.