Sn els rgans de participaci que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'inters per a la ciutat.

Les funcions dels Consells sectorials sn:
  • Informar a l'Ajuntament sobre els problemes generals o especfics del sector.
  • Emetre els informes que li solliciten els rgans municipals en relaci amb les iniciatives municipals relatives al sector de l'activitat al que corresponga cada Consell.
  • Formular propostes d'actuaci sobre els problemes del sector i conjuntament amb l'Ajuntament donar solucions.
  • Funcions especfiques que es determinen en el seu Reglament.

L'Ajuntament de Castell de la Plana conta amb 4 Consells Sectorials: