De conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Com de les Administracions Pbliques es declaren els dissabtes inhbils, per tant des d'aquest mes de juliol i d'ara endavant aquest Ajuntament no prestar ja servei de Registre els dissabtes. Aix mateix es recorda que es poden presentar els trmits a qualsevol hora i dia a travs de la Seu Electrnica de l'Ajuntament.

Els districtes constitueixen divisions territorials del municipi de Castell i estan dotats a ms, d'rgans especfics per a fomentar la participaci ciutadana dels residents d'estes zones.

Castell es divideix en sis districtes que compten tots ells amb una Junta Municipal i un Consell de Districte, on es troben representats els ciutadans i ciutadanes i els collectius socials de l'entorn del districte. Actualment, els seus tinents d'alcalde - regidors responsables delegats dels diferents districtes sn:

TINNCIA CENTRE.
Pza. Major, 1 - baixos.
Telfon: 964 355 203.
Horaris:
- De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h. Dijous de 16:30 a 19:00 h. Dissabtes tancat.
- En estiu: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h. Dissabtes tancat.
Mapa Localizacin

TINNCIA D'ALCALDÍA GRAU.
Passeig Buenavista, 28.
Telfon: 964 283 840.
Horaris:
- De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h. Dimarts de 16:30 a 19:00 h.
- En estiu: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h.
Mapa Localizacin

TINNCIA D'ALCALDÍA NORD.
Plaa del Primer Molí, s/n.
Telfon: 964 223 350.
Horaris:
- De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
- En verano: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h.
Mapa Localizacin

TINNCIA D'ALCALDÍA SUD.
Ricardo Catalá, amb J. Marqués.
Telfon: 964 252 736.
Horaris:
- De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
- En verano: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h.
Mapa Localizacin

TINNCIA D'ALCALDÍA EST.
Av. Germans Bou, 27 baix.
Telfon: 964 261 267.
Horaris:
- De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
- En verano: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h.
Mapa Localizacin

TINNCIA D'ALCALDÍA OEST.
Plaa Lagunas de Ruidera, s/n - Mas Blau.
Telfon: 964 244 765.
Horaris:
- De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
- En verano: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 h.

Oficina d'Objectes Perduts.
Telfon: 964 256 096.
Horari: de 6:00 a 22:00 h.

Unitat d'Atestats, Unitat Violncia Domstica (UVIDO).
Telfon: 964 244 765.
Horari d'atenci al pblic: 24 h.

Sala de Lectura.
Telfon: 964 203 650.
Horari: de 9 a 13:30 i de 17 a 20 h.
Mapa Localizacin