Està en: INICI > Medi Ambient
Estudi d'avaluaci del risc dels pltans del parc Ribalta

Estudi d'avaluaci del risc dels pltans del parc Ribalta [PDF 3.88 Mb]
ESTUDI DE RISCOS

L'augment de branques caigudes al parc Ribalta, aix com d'algun arbre va fer que l'Ajuntament de Castell de la Plana encarregara una avaluaci del risc dels pltans d'ombra del parc Ribalta a un dels millors arbristes d'Europa, Josep Selga. L'estudi, que ha analitzat 177 exemplars, persegueix detenir el procs de debilitament dels arbres, reduir el risc de noves caigudes i millorar el patrimoni arbori del parc Ribalta. En aquests moments compta amb ms de 300 pltans d'ombra i en conjunt supera els 1.500 arbres.


ESTAT DELS ARBRES

L'avaluaci externa ha perms identificar un procs de debilitament, per a alguns arbres irreversible, que obliga a prendre mesures extraordinries per a salvaguardar el conjunt arbori i evitar riscos de noves fractures.

Quatre sn les CAUSES:
  1. 1. Les successives obres de reforma executades en el parc, com les de la plataforma del TRAM.
  2. 2. La compactaci del sl, que redueix el contingut en oxigen necessari per a la respiraci radicular.
  3. 3. Algunes podes practicades fa dcades.
  4. 4. L'escassa distncia de plantaci entre arbres.


ACTUACIONS

L'estudi proposa actuacions de carcter immediat per a frenar aquest procs de debilitament, les quals inclouen la retirada d'arbres morts o greument danyats per a reduir el risc de noves fractures de branques o caiguda d'arbres.

Sobre el sl:
800 ximeneres per a oxigenar el sl. Perforacions en el sl emplenades amb graveta que permeten fer regs en profunditat.

Sobre 177 pltans d'ombra:
62 Manteniment per a cuidar
63 Seguiment per a monitoritzar
8 Poda per a sanejar
25 Reformaci per a revitalitzar
19 Tala per a evitar riscos
60 Plantaci de nous exemplars


ALTRES MILLORES

La Regidoria de Sostenibilitat Ambiental tamb est treballant en altres millores del parc Ribalta que pretenen potenciar l's social d'aquest pulm verd de la ciutat i recuperar el seu protagonisme en la vida quotidiana de la societat castellonenca.

Rehabilitaci de la Caseta del Pou
Per a recuperar el servei de bar-cafeteria

Rehabilitaci del Colomer
Per a installar banys pblics

Millora del sistema de drenatge
Per a evitar la prdua d'arena

Estudi d'avaluaci del risc dels pltans del parc Ribalta   Estudi d'avaluaci del risc dels pltans del parc Ribalta