Està en: INICI > Medi Ambient
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana va configurar diferents categories de protecci dels espais naturals de la Comunitat. Posteriorment, mitjanant el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catleg Valenci d'Espcies de Flora Amenaades, es va establir la denominaci de microreserva de flora, amb la finalitat de protegir a llarg termini aquelles comunitats vegetals d'alt valor cientfic per la seua riquesa en flora vascular rara, endmica o amenaada de la Comunitat Valenciana, localitzades en parcelles de terreny natural de xicoteta extensi.

Mitjanant l'Ordre 2/2019, de 12 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergncia Climtica i Transici Ecolgica, per la qual es declaren huit microreserves de flora a la provncia de Castell, es va atorgar aquesta figura de protecci a la zona dunar localitzada a la platja del Serradal de Castell, amb les caracterstiques que s'indiquen a continuaci:

PLATJA DEL SERRADAL
Superfcie projectada: 9,24 hectrees.
Terme municipal: Castell de la Plana.
Titularitat: domini pblic martim terrestre.
Espcies prioritries: Pancratium maritimum, Medicago marina, Elymus farctus, Sporolobus pungens, Launaea fragilis, Silene ramossisima, Inula crithmoides, Halimione portulacoides, Limonium virgatum i Limonium girardianum.

Unitats de vegetaci prioritries:
  • Pasturatges salins mediterranis (Juncetalia maritimi) (Codi Natura 2000: 1410)
  • Dunes mbils embrionries (Codi Natura 2000: 2110)
  • Dunes mbils del litoral amb Ammophila arenaria (Codi Natura 2000: 2120)
  • Dunes fixes del litoral del Crucienellion maritimae (Codi Natura 2000: 2210)

Queden excloses de la microreserva totes les activitats que comporten una remoci del substrat o un mal a les plantes, inclosa la recollecci de qualsevol mena de material vegetal que tinga una finalitat diferent a la cientfica.
Les eventuals tasques de neteja hauran de dur-se a terme de manera que no s'altere la geomorfologia de la platja, que haur de ser modelada nicament pel vent i l'onatge. En cas de considerar-se necessari, podrien desenvolupar-se projectes de regeneraci dunar per a accelerar el procs de naturalitzaci del sistema de dunes.
La limitaci de l'accs de persones i animals al sistema dunar es realitzar amb tancaments prou permeables com per a permetre la lliure circulaci de xicotets mamfers, amfibis, rptils i ocells, especialment per al cas del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus).
Queda prohibit circular amb bicicletes i vehicles de motor per l'interior de la microreserva.

Descarregar PDF del panell