Està en: INICI > Medi Ambient

La Regidoria de Transici Ecolgica impulsa en esta aquesta legislatura el projecte de restauraci de les Rutes de l'Aigua, uns connectors verds per reivindicar la riquesa ambiental de la Marjaleria, recuperar l'aiguamoll, cuidar la seua biodiversitat i ajudar a controlar les inundacions amb actuacions basades en la naturalesa.

Durant 2020 s'han portat a terme les memries i els projectes preliminars, en 2021 i 2022 tenim previst portar a terme el procs d'obtenci de terrenys i les licitacions d'obres, e iniciar les obres en 2023.

La proposta, dissenyada amb la collaboraci de la consultoria Even Ambiental SL, contempla actuacions en once espais de la Marjaleria, ambn un pressupost de 1,2 milions d'euros d'obra en 26.554 metres quadrats de superfcie.

Les principals actuacions sn el Parc de l'Aigua, previst en l'avinguda de la Mar-partida dels Patos; ampliaci del Mol la Font, restauraci de lUllal de la Comare, i millora de l'hort urb del Grau amb reg a manta.

La primera parada es el Parc de l'Aigua, se situa a l'entorn de l'avinguda de la Mar-al costat del Cam Serradal, i la partida Patos, i preveu una adequaci com a zona d'aiguamoll amb una nova llacuna, la creaci d'un espai polivalent amb punts de divulgaci, i l'ampliaci de l'hort urb amb la recuperaci del sistema tradicional de reg a manta.

La segona i tercera se centra en la Squia dEntrilles, amb una adequaci de les squies i representaci del reg a manta.

La quarta es dur a terme en lUllal de la Comare, amb una restauraci de l'aiguamoll, la posada en marxa d'un punt d'observaci d'ocells i un sistema de control d'inundacions.

En les parades cinquena, sisena, setena i huitena s'installaran punts de sealitzaci i informaci ambiental al parc del Meridi, Riu Sec, pou del Coto Arrocero i squia de l'Obra respectivament.

El nov punt de Rutes de l'Aigua discorrer en el paratge del Mol Font, amb una restauraci de l'ecosistema, mentre la desena actuaci es desenvolupar a l'entorn de l'ermita de Sant Francesc, amb la generaci de dues llacunes.

El recorregut finalitzar en l'estaci depuradora amb nova senyalitzaci al voltant del procs de depuraci d'aiges residuals.

Pots accedir a continuaci ala memria del programa d'actuaci:

Descarregar memria del programa d'actuaci en PDF