Està en: INICI > Medi Ambient

L'Ecoparc de Castell s una installaci classificada com a tipus D, segons la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Es tracta del model amb una superfcie aproximada de 6.000 m2 i s'ha dissenyat a dos nivells, per a facilitar l'aportaci dels residus en els contenidors.

El vial de circulaci per als usuaris es troba en el nivell superior i els distints contenidors de 18/26 m3 i la resta dels elements estan disposats en el nivell inferior.

Telfon 964 730 115

Ecoparque

Condicions d's de les installacions de l'Ecoparc:

 • L'accs a les installacions suposa l'acceptaci de les normes segents:
  • Fer un s adequat de les installacions.
  • Respectar el material i els equipaments de les installacions i la resta de dependncies.
  • Respectar els horaris i funcionament dels servicis, atenent, en tot cas, a les indicacions del personal responsable del servici.
  • Mantindre sempre una actitud correcta i de respecte cap als altres usuaris i personal del servici.
 • Queda totalment prohibit:
  • Impedir o obstruir el funcionament normal de la installaci.
  • Accedir als contenidors i/o manipular el seu contingut.
  • Depositar residus en els contenidors no corresponents.
  • Realitzar qualsevol tipus d'actes que puguen ocasionar danys a les installacions o a qualsevol dels seus elements i dependncies.
  • Tirar substncies i residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats amb este fi.
  • Realitzar reportatges fotogrfics o de vdeo, sense autoritzaci expressa.
 • NO s'admetran:
  • Residus que no puguen ser identificats o s'entreguen en envasos en mal estat
  • Runes o materials inerts procedents d'obres domstiques que superen els 50 kg per entrega i dia, o provinguen d'activitats industrials.
  • Pneumtics.
  • Recipients voluminosos
  • Residus infecciosos.
  • Residus radioactius.
  • Residus clnics.
  • Residus no identificables in situ.
  • Olis d'autombil o lubricants usats.
 • S s'admetran:
  • Fins a 50 kg per vehicle i dia:
   • Vidre.
   • Paper/Cart.
   • Metalls.
   • Plstics i envasos de plstic (segons normativa).
   • Fustes.
   • Electrodomstics i residus electrnics.
   • Mobles.
   • Matalafs.
   • Somiers.
   • Caixes.
   • Marcos i portes.
   • Runes.
   • Restes de poda.
  • Fins a 5 kg per vehicle i dia:
   • Bateries, piles de bot i alcalines.
   • Olis vegetals usats.
   • Fluorescents.

A totes aquelles persones que no respecten el contingut d'esta normativa se li prohibir l'accs a este ecoparc. En cas d's inadequat dels contenidors es procedir a la facturaci de la seua neteja al causant de l'abocament.