Està en: INICI > Medi Ambient
1. DEFINICI
Un ecoparc s una installaci municipal destinada a la recepci i emmagatzematge temporal i separat d'aquells residus urbans que no sn objecte de recollida en els contenidors installats en la via pblica, amb la finalitat de facilitar i garantir una adequada gesti dels mateixos.

2. SITUACI, HORARI I TELFONS D'INTERS
Quadra Tercera, s/n.

Mapa Localitzaci

Horari d'obertura:
 • Hivern (des de l'1 d'octubre al 31 de maig)
  • De dilluns a dissabte, de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:00 hores.
  • Diumenges i festius, de 09:00 a 14:00 hores
 • Estiu (des de l'1 de juny al 31 de setembre)
  • De dilluns a dissabte, de 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:00 hores.
  • Diumenges i festius, de 09:00 a 14:00 hores
Telfon Ecoparc: 964 730 115.

Telfon Servei Municipal de Recollida d'Estris: 964 216 134.


Ecoparc

3. CARACTERSTIQUES
L'Ecoparc de Castell s una installaci classificada com Ecoparc de tipus D segons la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient. Es tracta del model ms gran d'Ecoparc, comptant amb una superfcie aproximada de 6.000 m2 i s'ha dissenyat a dos nivells, per a facilitar l'aportaci dels residus en els contenidors.

El vial de circulaci per als usuaris es troba en el nivell superior i els diferents contenidors de 18/26 m3 i la resta dels elements estan disposats en el nivell inferior.

4. HISTRIA, USUARIS I RESIDUS ADMESOS
La necessitat de cuidar el nostre medi ambient ha generat tamb a Castell l'engegada d'un Ecoparc que servisca de lloc de recollida selectiva per a ms de quinze tipus de residus diferents que d'aquesta forma, en ser separats en origen, permeten el seu reciclatge fcilment.

Des deoctubre de l'any 2001, data de la inauguraci de l'ecoparc, la ciutat disposa d'unes installacions modliques al costat del Mercat de Provements, en la Quadra Tercera. La conscienciaci dels ciutadans ha sigut exemplar i s destacable l'acceptaci per part dels usuaris d'aquest servei, que en cap cas poden ser empreses, ja que aquestes han de tenir el seu propi gestor de residus.

Residus Admissibles
Per a procedir a l'acceptaci del residu, est ha de trobar-se dins de la segent relaci i estar convenientment separat d'altres residus.
 • Classificaci de Residus BANALS
  • ENVASOS DE BRICK
   1. - Envasos tipus brick.
  • LLAUNES
   1. - Llaunes.
  • VIDRE
   1. - Transparent: botelles.
   2. - De color: botelles.
   3. - Vidre pla: finestres o semblants.
  • PAPER
   1. - Paper.
  • CART
   1. - Cart.
  • METALS
   1. - Alumini, ferralla diversa.
  • PLSTICS
   1. - Blanc: botelles.
   2. - De color: botelles, borsas, sacs.
   3. - Transparent: botelles, PVC, embalatges.
  • TXTILS
   1. - Roba usada.
 • Classificaci de Residus VOLUMINOSOS
  • FUSTES
   1. - Fustes netes usades.
  • ESTRIS
   1. - Mobles, portes, etc.
  • GRANS ELECTRODOMSTICS
   1. - Rentadores, forns, etc.
  • ELECTRODOMSTICS DE FRED
   1. - Neveres i congeladors.
  • PETITS ELECTRODOMSTICS
   1. - Calefactors, microones, cafeteres, etc.
  • RESTES DE ROBA
   1. - Restes vegetals.
  • ENDERROCS
   1. - Enderrocs de petites obres/reformes.
 • Classificaci de Residus PERILLOSOS
  • OLIS
   1. - Vegetals (de cuina).
   2. - Minerals (d'automoci).
  • BATERIES
   1. - D'autombil.
  • PILES/ACUMULADORS
   1. - Bot.
   2. - Seques estndard.
   3. - Bateries de telfons mbils.
  • PANTALLES
   1. - TV i ordinador.
  • FLUORESCENTS
   1. - Tubos fluorescents.
  • RADIOGRAFIES
   1. - Radiografies.
Les quantitats d'entrada sn limitades, ja que l'objectiu de l'Ecoparc de Castell s donar servei al mxim nombre possible de ciutadans i no a industrials o empreses, els quals hauran d'acudir a gestors autoritzats.

Aquesta informaci es troba exposada en l'Ecoparc i es pot consultar via telefnica cridant al telfon 964 730 115.

Residus No Admissibles
En cap cas seran admissibles en l'Ecoparc els segents residus:
 1. a) Residus que es lliuren en envasos que estiguen en mal estat o que no puguen ser identificats.
 2. b) Pneumtics Usats.
 3. c) Vehicles fora d's, fins i tot restes o parts dels mateixos.
 4. d) Recipients que hagen contingut matries txiques i/o perilloses.
 5. e) Residus procedents de la recollida selectiva de matria orgnica.
 6. f) Residus sanitaris.
 7. g) Residus radioactius.
 8. h) Residos generats per les activitats mineres o extractives.
 9. i) Materials explosius (de pirotcnia, air bags, etc).
 10. j) Residus barrejats.
 11. k) Residus no identificables in-situ.
 12. l) Olis usats procedents de tallers de reparaci d'autombils.

5. ALTRES DADES D'INTERS SOBRE L'ECOPARC DE CASTELL
Des d'octubre de l'any 2.001, el total de tones rebudes i tractades en les installacions de l'Ecoparc, van suposar la quantitat de 331 tones; en 2014 aquesta quantitat va arribar a les 3.170 tones. Aquestes dades confirmen que l'Ecoparc de Castell s'ha consolidat com a punt net, donant un servei de gran valor afegit als ciutadans de Castell durant els seus 14 anys de funcionament.

6. SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L'Ajuntament de Castell ofereix al ciutad un servei gratut per a la retirada dels estris domstics de gran grandria, com sn el mobiliari domstic, els electrodomstics, etc.

El procs de sollicitud del servei s molt senzill, cridant al telfon 964 216 134 un operador li sollicitar informaci sobre l'adrea i quantitat de residus a arreplegar, indicant-li el dia en qu l'equip de recollida realitzar el servei.

Entre tots aconseguirem una ciutat ms neta.