Està en: INICI > Medi Ambient
El soroll s considerat com una forma important de contaminaci i una clara manifestaci d'una baixa qualitat de vida pel que precisa de mesures per al seu control. L'entrada en vigor de diferent legislaci de rang estatal i autonmic en matria de soroll exigix l'adopci de mesures de planificaci acstica per a evitar l'existncia de nuclis amb excessiu impacte acstic.

En este sentit la Llei 7/2002 de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecci contra la Contaminaci Acstica., establix l'obligatorietat d'elaborar Plans Acstics Municipals (P.A.M.) als municipis de ms de 20.000 habitants. Els P.A.M. tenen com a objecte la identificaci de les rees acstiques existents en el municipi en funci de l's que sobre les mateixes existisca o este previst i les seues condicions acstiques, aix com l'adopci de mesures que permeten la progressiva reducci dels seus nivells sonors.

Els Plans Acstics municipals estan integrats per un Mapa Acstic, que t com a objecte analitzar els nivells de soroll existents i proporcionar informaci acosta de les fonts sonores causants de la contaminaci acstica, i un Programa d'Actuaci en qu s'establisquen les mesures a adoptar per a millorar la qualitat acstica.