Està en: INICI > Sobre la Web
POLTICA DE PRIVACITAT / POLTICA DE PROTECCI DE DADES

L'Ajuntament de Castell est especialment sensibilitzat amb la protecci de dades de carcter personal dels usuaris i usuries dels serveis del lloc web.

Per mitj daquest document, l'Ajuntament us informa que les pgines web tenen per objecte facilitar-vos informaci sobre el nostre municipi i els esdeveniments que s'hi organitzen, posar a la vostra disposici la informaci establerta en la Llei de transparncia, accs a la informaci pblica i bon govern, i la possibilitat d'efectuar els trmits que estan disponibles a travs de la nostra seu electrnica.

Resulta d'aplicaci la legislaci vigent tant en matria de seguretat (ENS) com en matria de protecci de dadess personals (RGPD, LOPDGDD)

L'Ajuntament us informa, com a USUARIS i USURIES dels llocs web anteriorment esmentats, dels usos a qu se sotmeten les dades de carcter personal que es demanen en lloc web, a fi que decidiu, lliurement i voluntria, si desitgeu facilitar la informaci sollicitada.

L'Ajuntament es reserva la facultat de modificar aquesta poltica amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, prctiques del sector o interessos de l'entitat.

Qualsevol modificaci ser anunciada amb la deguda antelaci, a fi que tingueu un perfecte coneixement del seu contingut.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades de carcter personal s l'Ajuntament de Castell.

Domicili: Plaa Major 1 , 12001 Castell

Contacte:info@castello.es

Telfon: 010

Delegat de protecci de dades: dpd@castello.es


FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que ens faciliteu per mitj de l'apartat de Contacte seran tractades amb la finalitat d'atendre la vostra sollicitud. Si ens envieu un correu electrnic, igualment tractarem les dades per a donar resposta a la vostra sollicitud. La recollida i tractament de les dades personals a travs dels diferents formularis a qu pogureu accedir a travs de la seu electrnica/trmits t diferents finalitats indicades en les clusules recollides en el formulari corresponent. Aquestes finalitats seran atendre la vostra sollicitud, reclamaci, denncia i, en general, gestionar el trmit que inicieu a travs de la Seu Electrnica.


TERMINI DE CONSERVACI

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per a gestionar la vostra consulta, suggeriment, reclamaci o denncia. Finalitzada aquesta, es conservaran durant el termini corresponent per a complir les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal ho puga requerir. Aix mateix, podran ser conservades amb fins histrics i d'arxiu general. br />
Aquest termini pot ser menor en alguns casos en qu l'usuari retire el seu consentiment o exercisca el dret de supressi.


LEGITIMACI

La legitimaci per al tractament dependr de la vostra petici. Aix quan estiga relacionada amb les funcions de l'Ajuntament es basaran en l'exercici de les funcions pbliques. Quan ens realitze una petici o se subscriga a algun servei oferit per l'Ajuntament, es basar en el vostre consentiment. Quan la sollicitud estiga relacionada amb el compliment d'una obligaci legal, la normativa aplicable ser la base de legitimaci. Quan existisca un contracte entre vosaltres i l'Ajuntament, la base de legitimaci ser la relaci contractual existent.

Quan la legitimaci vinga donada pel seu consentiment, aquest es donar mitjanant un acte afirmatiu clar que reflectisca una manifestaci de la seua voluntat lliure, especfica, informada, i inequvoca d'acceptar el tractament de dades personals.


DESTINATARIS I DESTINATRIES

Les dades podran ser cedides a altres organismes pblics competents en la matria en compliment de la normativa vigent. Aix mateix, podran ser publicades en el Portal de Transparncia de l'Ajuntament, en compliment de la Llei 19/2013 de transparncia, accs a la informaci pblica i bon govern.


DRETS DELS USUARIS I USURIES

Podreu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecci de dades per a qualsevol dubte que tingueu sobre el tractament de les vostres dades de carcter personal en ladrea segent: dpd@castello.es

Vost podr exercitar els drets de: Accs, Rectificaci i Supressi o si escau Oposici aix com els de Portabilitat, Oblit i Limitaci.

Per a aix, podreu dirigir-vos a l'Ajuntament a travs de ladrea segent Plaa Major 1 , 12001 Castell, especificant el dret que solliciteu, amb un document identificatiu (DNI, passaport..). En el cas que actureu per mitj de representant, legal o voluntari, haureu d'aportar tamb el document que acredite la representaci i document identificatiu daquest.

Tamb pot exercir els seus drets accedint a la Seu Electrnica (seuelectronica.castello.es) al trmit Exercici de Drets sobre Dades Personals.

Aix mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecci de dades personals, podreu dirigir-vos a l'Agncia Espanyola de Protecci de Dades (www.aepd.es).


MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat establertes en la normativa corresponent (Esquema Nacional de Seguretat).