>> ORDENANA REGULADORA DE LA PRESTACI PATRIMONIAL DE CARCTER PBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL.
Modificaci aprovada en Sessi ordinria del Ple de 30 de juliol de 2020.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 94, de 6 d'agost de 2020.
Exposat al pblic: 30 dies hbils.
>> Text de l'ordenana.


>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 25 de juny de 2020.
Publicat: B.O.P. de Castell, nmero 91, de 30 de juliol de 2020.
Exposat al pblic: 30 dies hbils.
>> Text del Reglament.