>> ORDENANA REGULADORA DE LA PRESTACI PATRIMONIAL DE CARCTER PBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 31 d'octubre de 2019.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 142, de 14 de novembre de 2019.
Exposat al pblic: 30 dies hbils des de la publicaci de l'anunci en el B.O.P..
>> Text de l'ordenana.


>> MODIFICACI DE L'ORDENANA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BNS IMMOBLES PER A L'ANY 2019.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 25 d'octubre de 2018.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Exposat al pblic: 30 dies hbils des de la publicaci de l'anunci en el BOP.
>> Text de la modificaci de l'ordenana fiscal.


>> MODIFICACI DE L'ORDENANA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONMIQUES PER A L'ANY 2019.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 25 d'octubre de 2018.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Exposat al pblic: 30 dies hbils des de la publicaci de l'anunci en el BOP.
>> Text de la modificaci de l'ordenana fiscal.


>> MODIFICACI DE L'ORDENANA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCI MECNICA PER A L'ANY 2019.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 25 d'octubre de 2018.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Exposat al pblic: 30 dies hbils des de la publicaci de l'anunci en el BOP.
>> Text de la modificaci de l'ordenana fiscal.


>> MODIFICACI TAXES PER UTILITZACI PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PBLIC LOCAL PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA PBLICA PER A APARCAMENT, CRREGA I DESCRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE PER A L'ANY 2019.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 25 d'octubre de 2018.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Exposat al pblic: 30 dies hbils des de la publicaci de l'anunci en el BOP.
>> Text de la modificaci de l'ordenana fiscal.


>> MODIFICACI DE L'ORDENANA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER DRETS D'EXAMEN I PARTICIPACI EN PROVES SELECTIVES PER A L'ANY 2019.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 25 d'octubre de 2018.
Publicaci: B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Exposat al pblic: 30 dies hbils des de la publicaci de l'anunci en el BOP.
>> Text de la modificaci de l'ordenana fiscal.