Ordenana General Reguladora de Contribucions Especials.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 1993.


Ordenana Particular d'imposici de Contribucions Especials per a la realitzaci de les Obres d'Urbanitzaci de l'Entorn de la Plaa Donoso Corts, Avinguda Barcelona i Carrer de Vianants en projecte de Castell de la Plana.
Vigncia a partir del dia 17 de setembre de 2021.


Ordenana Particular d'imposici de Contribucions Especials per a la realitzaci de l'obra de construcci de clavegueram a la Urbanitzaci Los ngeles de Castell de la Plana.
Vigncia a partir del dia 4 de mar de 2018.