>> REGLAMENT ORGNIC DEL PLE I LES SEUES COMISSIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
Disposició: Reglament Orgnic del Ple i les seues comissions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 21 de desembre del 2006.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 71, el 7 de juny de 2007 (pg. 4030-4057).
Aprovaci de la modificaci: Excm. Aj. Ple, en sessi de 26 de novembre de 2020.
Publicaci de la modificaci: B.O.P. de Castell, nmero 37, de 27 de marc de 2021 (articles 50, 51.,60 i 67).
Text Refs del Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS
Disposició: Reglament del Consell Municipal de Persones Majors.
Aprovació: Sessi ordinria del Ple de 25 de juny de 2020.
Publicació: En el BOP de Castell, n 133, de 5 de novembre de 2020.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DE L'AGRUPACI LOCAL DEL VOLUNTARIAT DE PROTECCI CIVIL DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament de l'agrupaci local del voluntariat de protecci civil de Castell de la Plana.
Aprovació: Ajuntament Ple el 12 de juliol de 2018.
Publicació: En el B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 105, d'1 de setembre de 2018.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL AGRARI I DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE LAJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposición: Reglament del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental de lAjuntament de Castell de la Plana.
Aprobación: Ajuntament Ple, el 13 de juliol de 2017.
Publicación: En el B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 19, de 13 de febrer de 2018.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE L'ESCOLA MUNICIPAL INCOMPLETA DE PRIMER CICLE D'EDUCACI INFANTIL LOS DUENDES, DE LA CIUTAT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament de Funcionament intern de l'Escola Municipal incompleta de Primer Cicle d'Educaci Infantill Los Duendes, de la ciutat de Castell de la Plana.
Aprovació: Ajuntament Ple, el 30 d'abril de 2015.
Publicació: En el B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 88, de 18 de juliol de 2015.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE DONES I HOMES
Disposició: Reglament del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes.
Aprobació: Ajuntament Ple, el 23 de gener de 2015.
Publicació: En el B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 64, de 23 de maig de 2015.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT ORGNIC PEL QUE SE REGULA EL RGAN DE GESTI TRIBUTRIA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament Orgnic pel que se regula el rgan de Gesti Tributria de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprobación: Ajuntament Ple, el 28 de novembre 2014.
Publicación: En el B.O.P. de Castell de la Plana, nmero 25, de 26 de febrer de 2015.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
Disposició: Reglament del Consell Municipal de Cultura.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple el 31 de juliol de 2014.
Publicació: En el B.O.P. de Castell de la Plana, 1141, de 22 de novembre de 2014.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL
Disposició: Reglament del Consell Municipal de Benestar Social.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple el 26 de juny de 2014.
Publicació: En el B.O.P. de Castell de la Plana, 125, de 16 d'octubre de 2014.
Descarregar Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 25 febrer de 2016.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nmero 115, de 22 de setembre de 2016.
Descarregar Text Refós del Reglamen (pdf).

>> REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament de Funcionament del Servei Municipal de Transport Adaptat de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple el 7 de novembre de 2013.
Publicació: En el B.O.P. de Castell de la Plana, 58, de 13 de maig de 2014.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DE CONTROL INTERN QUE HA D'EXERCIR LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
Disposició: Reglament de Control Intern que ha d'exercir la Intervenció General Municipal de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 27 de juny de 2013.
Publicació: En el BOP de Castelló, número 122, de 10 d'octubre de 2013 (p. 1-7).
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DE PRESTACI DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES EN LA VIA PBLICA DEL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament de prestaci dels serveis de retirada de vehicles en la via pblica del municipi de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 30 de maig de 2013.
Publicació: En el BOP de Castell, nmero 99, de 17 d'agost de 2013.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL TRANSPORT PBLIC URB AMB AUTOBS DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament del Transport Pblic Urb en Autobs de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 28 de febrer de 2013.
Publicació: En el BOP de Castell, nmero 45, de 13 d'abril de 2013.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT ORGNIC D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL FRUM MUNICIPAL DE CONVIVNCIA INTERCULTURAL
Disposició: Reglament Orgnic dLOrganitzaci i Funcionament del Frum Municipal de Convivncia Intercultural.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 27 de setembre de 2012.
Publicació: En el BOP de Castell, nmero 25, de 26 de febrer de 2013.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT ORGNIC DE PARTICIPACI CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament Orgnic de Participaci Ciutadana de LAjuntament de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 27 de setembre de 2012.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 1, de 1 de gener de 2013.
Aprovació de la modificació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 14 de juliol de 2016.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 98, de 13 d'agost de 2016.
Descarregar text de la modificaci (ADJUNTA L'ARTICLE 13 BIS).
Descarregar Text Refós del Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DEL TALLER DEDUCACI VIRIA I PARC INFANTIL DE TRNSIT DE LA CIUTAT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament del Taller dEducaci Viria i Parc Infantil de Trnsit de la Ciutat de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. AJuntament Ple, en sessi de 24 de febrer de 2012.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nombre 66, de 2 de juny de 2012.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament Intern de Funcionament de les Comissions del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 25 de novembre de 2010.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 22, de 19 de febrer de 2011.
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT ORGNIC DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament Orgnic del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 28 de maig de 2009.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 84, l'11 de juliol de 2009 (pg. 35 - 42).
Aprovaci de la modificaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 18 de juny de 2013.
Publicaci de la modificaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 108, 7 de setembre de 2013.
Text refs del Reglament (pdf).

>> REGLAMENT PER A LA CREACI, MODIFICACI I SUPRESSI DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA
Disposició: Reglament per a la creaci, modificaci i supressi de fitxers que contenen dades de carcter personal de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 29 de maig de 2008.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 103, el 23 d'agost de 2008 (pg. 6115 - 6160).
Descarregar Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supressi de fitxers que contenen dades de carcter personal de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprobación: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 26 de gener de 2017.
Publicación: En el B.O.P. de Castell, nmero 61, de 23 de maig de 2017.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supressi de fitxers que contenen dades de carcter personal de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprobación: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 31 de mar de 2016.
Publicación: En el B.O.P. de Castell, nmero 79, de 30 de juny de 2016.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supresi de fitxers que contenen dadess de carcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castell.
Aprobación: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 18 de desembre de 2014.
Publicación: En el B.O.P. de Castell, nmero 38, de 28 de mar de 2015.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supresi de fitxers que contenen dadess de carcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castell.
Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi 17 d'abril de 2014.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nmero 77, de 26 de junio de 2014.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supresi de fitxers que contenen dadess de carcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castell.
Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi 30 de maig de 2012.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nmero 106, de 3 de setembre de 2013.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supresi de fitxers que contenen dadess de carcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castell.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 27 de setembre de 2012.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nmero 154, de 25 de decembre de 2012.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supresi de fitxers que contenen dadess de carcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castell.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 28 d'octubre de 2011.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nmero 12, de 28 de gener de 2012.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supresi de fitxers que contenen dades de carcter personal de titularitat de l'Ajuntament de Castell.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 25 de novembre de 2010.
Publicació: En el B.O.P. de Castell nmero 22, de 19 de febrer de 2011.
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

Modificaci del Reglament per a la creaci, modificaci i supressi de fitxers que contenen dades de carcter personal de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 29 d'octubre de 2009.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nmero 17, de 9 de febrer de 2009 (pgs. 51-79).
Descarregar modificaci Reglament (pdf).

>> REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LES RECLAMACIONS O QUEIXES I SUGGERIMENTS DELS SERVEIS EN L'MBIT DE L'ADMINISTRACI DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
Disposici: Reglament pel qual es regula les reclamacions o queixes i suggeriments dels serveis en l'mbit de l'Administraci de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 24 de gener del 2008.
Publicaci: En el BOP de Castell, nmero 52, el 26 d'abril de 2008 (pg. 3086-3091).
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT ORGNIC D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL GOVERN I DE L'ADMINISTRACI DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
Disposici: Reglament Orgnic d'Organitzaci i Funcionament del Govern i de l'Administraci de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 26 d'abril del 2007.
Publicaci: En el B.O.P. de Castelló, nmero 98, el 9 d'agost de 2007 (pg. 5353-5373).
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT ORGNIC PEL QUE ES REGULA EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIU DEL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA, AIX COM EL PROCEDIMENT PER A LA SEUA RESOLUCI DE LES RECLAMACIONS DE LA SEUA COMPETNCIA.
Disposici: Reglament Orgnic pel qual es regula el Tribunal economico-administratiu del Municipi de Castell de la Plana, aix com el procediment per a la resoluci de les reclamacions economico-administratives.
Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 29 de mar del 2007.
Publicaci: En el B.O.P. de Castelló, nmero 98, el 9 d'agost de 2007 (pg. 5334-5353).
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT DE RGIM INTERN DEL MERCAT DELS DILLUNS EN EL NOU RECINTE.
Disposició: Reglament de Rgim Intern del Mercat dels Dilluns en el Nou Recinte.
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sesión de 29 de mar del 2007.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 86, el 12 de juliol de 2007 (pg. 4690-4694).
Descarregar Reglament (pdf).

>> REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
Disposició:Reglament d'Honors i Distincions.
Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 2 de maig de 2002.
Publicació: En el B.O.P. de Castell, nm. 91, el 30 de juliol de 2002 (annex 1-3).
Descarregar Reglament (pdf).