• 1. ORDENANA REGULADORA DE LA PRESTACI PATRIMONIAL DE CARCTER PBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
  ms informacin
 • 2. ORDENANA REGULADORA DE LA PRESTACI PATRIMONIAL DE CARCTER PBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL.
  ms informacin
 • 3. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE AUTOCARAVANES, CAMPERS I VEHICLES SEMBLANTS AL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 4. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALLACI D'ELEMENTS DE PUBLICITAT VISIBLES DES DE LA VIA PBLICA DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 5. ORDENANA MUNICIPAL DE SOROLL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 6. ORDENANA MUNICIPAL DE GUALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 7. PLA D'USOS DEL PINAR DEL GRAU. AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 8. ORDENANA REGULADORA EN EL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA DE L'INFORME D'AVALUACI D'EDIFICIS IEE.CV.
  ms informacin
 • 9. ORDENANCES MUNICIPALS DE POLICIA DE L'EDIFICACI DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 10. ORDENANA MUNICIPAL DE PREVENCI I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN CATELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 11. ORDENANA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.
  ms informacin
 • 12. ORDENANA REGULADORA DE L'OCUPACI DEL DOMINI PBLIC MUNICIPAL.
  ms informacin
 • 13. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PLATJA DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 14. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE LLICNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PER A OBRES MENORS I OCUPACI DE VIA PBLICA VINCULADA DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 15. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTRIA I MERCAT DEL GRAU DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 16. ORDENANA GENERAL DE RECAPTACI DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PBLIC LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 17. ORDENANA REGULADORA DELS PREUS PBLICS.
  ms informacin
 • 18. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTALLACIONS I INFRAESTRUCTURES RADIOELCTRIQUES EN EL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 19. ORDENANA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSI DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 20. ORDENANA REGULADORA DE L'ADMINISTRACI ELECTRNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 21. ORDENANA MUNICIPAL DE CONVIVNCIA CIUTATANA DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 22. ORDENANA MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 23. ORDENANA REGULADORA DE L'APARCAMENT PER TEMPS LIMITAT EN DETERMINADES VIES PBLIQUES URBANES DEL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.
  ms informacin
 • 24. Bases Generals per a l'adjudicaci de Programes d'Actuaci Integrada per Gesti Indirecta en el Terme Municipal de Castell.
  ms informacin
 • 25. ORDENANA MUNICIPAL SOBRE TINENA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.
  ms informacin
 • 26. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE LOCUTORI TELEFNIC.
  ms informacin
 • 27. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA D'ABOCAMENTS LQUIDS RESIDUALS.
  ms informacin
 • 28. ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM.
  ms informacin