ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE AUTOCARAVANES, CAMPERS I VEHICLES SEMBLANTS AL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.

Disposici: Ordenana Municipal Reguladora de l'estacionament d'autocaravanes, campers i vehcles semblants al municipi de Castell de la Plana.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 31 d'octubre de 2019.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 31, de 12 de mar de 2020.

>> Veure Ordenana.

volver