Preus Pblics per Venda de llibres, publicacions i registres sonors editats per l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana.
Vigncia a partir del 29 de juny de 2018.
Vigncia a partir del 4 de maig de 2012.


Preus Pblics per Prestaci del Servei d'Escola de Mat i de Vesprada.
Vigncia a partir del 21 de juliol de 2017.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 2012.


Preus Públics per Prestaci del Servei d'Atenci de necessitats bsiques d'alimentaci durant la campanya d'animaci de l'estiu i projectes estivals.
Vigncia a partir del 2 de juny de 2017.


Preus Públics per venda d'entrades per a activitats culturals municipals desenvolupades en el Teatre del Raval.
Vigncia a partir de l'1 de febrer de 2017.


Preus Públics per prestaci dels serveis de sala del Teatre del Raval.
Vigncia a partir del 7 de desembre de 2012.


Preus Pblics per utilitzaci de la installaci municipal Palau de la Festa.
Vigncia a partir del 8 de mar de 2015.


Preus Pblics per prestaci de serveis o realitzaci d'activitats per l'rea de Serveis a la Ciutadania.
Vigncia a partir del dia 4 de maig de 2012.
Vigncia dels arts. 3, 4, 5 i 7 a partir de l'1 de gener de 2014.


Preus Pblics per prestaci de determinats serveis per part del Servei Municipal de Prevenci i Extinci d'Incendis i Salvament.
Vigncia a partir del 8 de febrer de 2012.


Preus Pblics per prestaci de serveis per usos i cursos de nataci en les piscines pbliques ortanitzats pel Patronat Municipal d'Esports de Castell.
Vigncia a partir del 5 de novembre de 2010.
Vigncia de l'art. 4 a partir de l'1 de gener de 2014.


Preus Pblics per prestaci de serveis per participaci en competicions esportives municipals organitzades pel Patronta Municipal d'Esports de Castell.
Vigncia a partir del 8 d'agost de 2008.
Vigncia de l'art. 4 a partir de l'1 de gener de 2014.


Preus Pblics per celebraci del cicle de tallers "Esport i Salut" organitzat pel Patronat Municipal d'Esports de Castell.
Vigncia a partir del 5 de novembre de 2010.


Preus Pblics per prestaci de serveis per cusros d'Educaci Fsica i iniciaci esportiva organitzats pel Patronat Municipal d'Esports de Castell.
Vigncia a partir del 8 d'agost de 2008.
Vigncia de l'art. 4 a partir de l'1 de gener de 2014.


Ordenana Municipal Reguladora de preus pblics per prestaci de serveis per utilitzaci del recinte de la Prgola Municipal.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 1990.


Ordenana General Reguladora de Preus Pblics.
Vigncia a partir del 24 de mar de 2010.


Preus Pblics per prestaci del servei d'Acta de Testimoni a qu es refereix l'article 474.4 del Reglament d'Ordenaci i Gesti Territorial i Urbanstica.
Vigncia a partir del 10 de maig de 2009.