Aprovació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana".

Disposició: Decret Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Modernització, Qualitat dels Serveis municipals i Innovació i Desenrotllament Tecnològic, senyor Juan José Pérez Macián.
Aprovació: 8 de setembre de 2008.
Decret d´Aprobació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana".

volver