Delegaci de funcions del Secretari General de l'Administraci Municipal.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.
Aprovació: 25 de novembre de 2013.
Publicació: B.O.P. de Castelló nm. 147, de data 7 de desembre de 2013.
Delegaci de funcions del Secretari General de l'Administraci Municipal.

volver