Nomenament del Secretari General de l'Administraci Municipal com Titular de l'rgan de Suport a la Junta de Govern Local.

Disposició: Acord de Junta de Govern Local.
Aprobació:22 de novembre de 2013.
Publicació: B.O.P. de Castelló nm. 147, de data 7 de desembre de 2013.
Nomenament del Secretari General de l'Administraci Municipal com Titular de lrgan de Suport a la Junta de Govern Local.

volver