Cessament i designaci de les i els membres del Tribunal Econmic Administratiu del Municipi de Castell.

Disposici: Acord del Ple de l'Ajuntament.
Aprovaci: 23 de juny de 2016.
Publicaci: B.O.P. de Castell nm. 86, de data 16 de juliol de 2016.
Acord pel qual se cessen i designen a les i els membres del Tribunal Econmic Administratiu del Municio de Castell.

volver