Aprovaci del canvi de denominaci del municipi de Castelln de la Plana/Castell de la Plana per la forma exclusiva en valenci "Castell de la Plana".

Aprovaci definitiva municipal: Acord del Ple ordinari de 29 de novembre de 2018.
Aprobacin definitiva: Decret 40/2019, de 22 de mar del Consell, d'aprovaci del canvi de denominaci del municipi de Castelln de la Plana/Castell de la Plana per la forma exclusiva en valenci "Castell de la Plana".

volver