Determinaci de les rees de govern i regidories delegades i nomenament dels tinents d'alcalde delegats i delegades d'rea i dels regidors delegats i delegades.

Disposici: Decret de l'Alcaldessa.
Aprovaci: 27 de juny de 2019.
Publicaci: B.O.P. de Castell nmero 93, de 25 de juliol de 2019.
Decret de determinaci de les rees de govern i regidories delegades i nomenament dels tinents d'Alcalde delegats i delegades d'rea i dels regidors i regidores delegats i delegades.

Modificaci de regidories delegades: separaci d'mbits competencials de la regidoria delegada de Gent Major i Salut i modificaci de l'adscripci de Joventut i Feminisme i LGTBI.
Disposici: Decret de l'Alcaldessa.
Aprovaci: 16 de febrer de 2020.
Publicaci: B.O.P. de Castell, nmero 24, de 25 de febrer de 2020.
Decret de modificaci de regidories delegades: separaci d'mbits competencials de la regidoria delegada de Gent Major i Salut i modificaci de l'adscripci de Joventut i Feminisme i LGTBI.volver