Delegaci d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del Govern Municipal.

Disposici: Acord de la Junta de Govern Local.
Aprovaci: 28 de juny de 2019.
Publicaci: B.O.P. de Castell nmero 92, de 23 de juliol de 2019.
Acord de la Junta de Govern Local de delegaci d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del Govern Municipal.


Modificaci de les Delegacions de la Junta de Govern Local amb la finalitat de reservar a la Junta de Govern Local la competncia per a l'aprovaci dels programes de carcter temporal per al nomenament de personal funcionari inter o la contractaci de personal laboral temporal i les seues prrrogues.

Disposici: Acord de la Junta de Govern Local
Aprovaci: 30 de gener de 2020
Publicaci: B.O.P. de Castell, nmero 20, de 15 de febrer de 2020 .
Reservar a la Junta de Govern Local la competncia per a l'aprovaci dels programes de carcter temporal per al nomenament de personal funcionari inter o la contractaci de personal laboral temporal i les seues prrrogues.


Modificaci de les Delegacions de la Junta de Govern Local amb la finalitat d'afegir junt amb la delegaci conferida a la regidoria delegada de mobilitat sostenible i espai pblic per a l'autoritzaci de guals la competncia per a autoritzar l'execuci de les obres precises en els trams de vorera i/o via pblica afectats pels guals.

Disposici: Acord de la Junta de Govern Local
Aprovaci: 30 de gener de 2020
Publicaci: BOP de Castell, nmero 20, de 15 de febrer de 2020.
Afegir junt amb la delegaci conferida a la regidoria delegada de mobilitat sostenible i espai pblic per a l'autoritzaci de guals la competncia per a autoritzar l'execuci de les obres precises en els trams de vorera i/o via pblica afectats pels guals..


Modificaci temporal de les delegacions de la Junta de Govern Local en matria de personal i contractaci.

Disposici: Acord de la Junta de Govern Local
Aprovaci: 27 de mar de 2020.
Acord de la Junta de Govern Local de modificaci temporal de les delegacions de la Junta de Govern Local en matria de personal i contractaci.


volver