Designaci de Presidncia i Vicepresidncia del Patronat Municipal de Festes.

Disposici: Decret de l'Alcaldessa.
Aprovaci: 27 de juny de 2019.
Publicaci: B.O.P. de Castell, nmero 93, de 25 de juliol de 2019.
Decret de designaci de Presidncia i Vicepresidncia del Patronat Municipal de Festes.

Nomenament del sr. Omar Braina Bou com President del Patronat de Festes
Disposici: Decret de l'Alcaldessa.
Aprovaci: 1 de setembre de 2020.
Decret relatiu al nomenament del sr. Omar Braina Bou com President del Patronat de Festes.

volver