Convocatòria i Bases reguladores per a la concessió de quatre beques de formació en pràctiques professionals a realitzar en els serveis socials de l'Ajuntament de Castelló de la Plana per persones amb discapacitat.Convocatòria per la qual es regula la concessió de dues beques de pràctiques professionals para Diplomats/as o Titulats/as de Grau Universitari en Treball Social en Serveis d'Informació de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (convocatòria 2017).Convocatòria de dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència de gènere.Convocatòria per la que se regula la concessió d'una beca de pràctiques professionals per a Diplomats/as o Titulats/as de Grau Universitari en Treball Social, en el Servei d'informació de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelló. Mes informació i documentació associada en el Portal de la Ciutadania.
Termini de presentació de sol·licituds: De l'11 al 17 d'abril de 2014.