El perfil de contractant, creat per la Llei de Contractes del Sector Pblic (avui article 53 del Text Refs de la citada llei aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) amb la finalitat d'assegurar la transparncia i l'accs pblic a la informaci relativa a l'activitat contractual s el lloc de la Web de l'Ajuntament de Castell on es difon tal informaci relativa a tot l'mbit municipal (Ajuntament i Organismes autnoms), mitjanant el qual es podran consultar les licitacions obertes o en curs, l'adjudicaci dels contractes, els procediments anullats i qualsevol altra informaci til de carcter general, aix com accedir als plecs i altra documentaci complementria dels expedients de contractaci.

Contractes en vigor del Àrea de serveis a la ciutadania (a data 23 de maig de 2017).