Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Instal·lació d’enllumenat públic en quadra La Torta

Número d’expedient: 2016/54 G-2016/33931
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Adjudicatari: Electricidad Verchili SL
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 29 de desembre de 2016
Data d’adjudicació del contracte: 23 de novembre de 2016
- Anunci adjudicació
Data de formalització del contracte: 28 de novembre de 2016
- Anunci formalització

volver