Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autoritzaci demanial, en rgim de concurrncia, amb destinaci a la instal.laci i explotaci de un Mercat Artesanal en Castell de la Plana, durant les Festes de la Magdalena 2017.

- N de Expedient: 438/2016.

- Publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia: 3 de gener de 2017.

- Data lmit de presentaci: 18 de gener de 2017, a les 14:00 hores.

- Lloc de presentaci d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Ru Sella, n 1 - Palau de la Festa).

- Data i hora d'obertura d'ofertes:L'obertura del sobre A ser en acte no pblic, tindr lloc el dimarts da 24 de gener, a partir de les 9:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella n1.

- Apertura SOBRE B relatiu a la documentaci tcnica referent als criteris de valoraci no evaluables automticament en acte pblic: el 31 de gener de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Daci de compte dels informes de valoraci relatius als criteris de valoraci no avaluables automticament i obertura del SOBRE C que cont els criteris avaluables automticament en acte pblic: el 9 de febrer de 2017, a les 13:30 hores en el Palau de la Festa.

- rgan de contrataci: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Per la mesa de contractaci s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hbils perqu els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14h , en horari d'oficina. Queda a la disposici dels licitadors la documentaci que forma part dels expedient per a la seua consulta en la prpia seu, tamb en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicaci en acte pblic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

- Data d'adjudicaci:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIN ASSOCIADA:

- Bases Reguladores.
- Annex I (Plnol).
- Annex II.
- Annex III.
- Annex IV.
- Anunci d'Aprobaci.
- Informe de Valoraci.
- Anunci d'Autoritzaci.

volver