Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autoritzaci demanial, en rgim de concurrncia, amb destinaci a la instal.laci de cadires amb motiu de les desfilades que es realitzen durant les Festes de la Magdalena 2017.

- N de Expedient: 1/2017.

Publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia: B.O.P. nmero 12, de 28 de gener.

Data lmit de presentaci: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhbil).

Lloc de presentaci d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, n 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A ser en acte no pblic, el tercer dia hbil al que finalitze el termini de presentaci de les proposicions, 9 de febrer, a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella n 1. De no existir defectes o omissions en la documentaci administrativa, en la mateixa sessi i en acte pblic, es procedir a l'obertura del sobre B. En cas que es produsca alguna variaci de lloc, dia o hora es comunicar als licitadors mitjanant correu electrnic o fax amb una antelaci mnima de 24 hores..

- rgan de contractaci: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicaci:

- Entitat autoritzada:

INFORMACI ASSOCIADA:

- Bases Reguladores.
- Annex I (Plnol).
- Annex II (Plnol).
- Annex III.
- Annex IV.
- Annex V.
- Anunci d'Aprobaci.

volver