Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autoritzaci demanial, en rgim de concurrncia, amb destinaci a la instal.laci i explotaci de tres barres en la zona de masclet durant les Festes de la Magdalena 2017.

N d'Expedient: 485/2016-A.

Publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia: B.O.P. nmero 12, de 28 de gener.

Data lmit de presentaci: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhbil).

Lloc de presentaci d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, n 1 - Palau de la Festa).

- Daci de compte de l'informe de valoraci relatiu als criteris avaluables automticament i proposta d'adjudicaci en acte pblic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractaci s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hbils perqu els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposici dels licitadors la documentaci que forma part dels expedient per a la seua consulta en la prpia seu, tamb en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicaci en acte pblic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

rgan de contractaci: Consell Rector del Patronat Municipal de Festes.

Data d'adjudicaci:

Entitat autoritzada:

INFORMACI ASSOCIADA:

volver