Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions.
La URiS remetr a la Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions cpies dels suggeriments i reclamacions o queixes rebudes , aix com de les respostes que s'hagueren donat a aquestes.

La Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions donar compte al ple de l'Ajuntament, per mitj d'un informe anual, de les queixes presentades i de les deficincies observades en el funcionament dels serveis municipals amb especificaci dels suggeriments o recomanacions no admeses per l'Administraci Municipal.

No obstant aix, tamb podr realitzar informes extraordinaris quan la gravetat o urgncia dels fets aix ho aconsellen.


Protecci de dades.
S'assegurar la deguda protecci de les dades de carcter personal que puguen demanar-se segons el que disposa la normativa relativa a la protecci de dades de carcter personal.

s dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
Els suggeriments i reclamacions podran formular-se en valenci o castell i els documents del procediment i la contestaci daquestes es realitzar en l'idioma oficial triat.