• Reglament Orgnic del Ple i les seues Comissions de 21 de desembre de 2006 (art. 114 a 116) . (BOP de Castell nm 71 de 7 de juny de 2007).
    >> Veure Extract Reglament Orgnic.
  • Reglament pel qual es regula les Reclamacions o Queixes i Suggeriments dels serveis en l'mbit de l'Administraci de l'Ajuntament de Castell de la Plana de data 24 de gener de 2008 ha sigut publicat en el BOP de Castell nm 52 de 26 d'abril de 2008.
    >> Veure Reglament.