Està en: INICI > Hisenda
  • 1. Informe de Fiscalitzaci corresponent a l'exercici 2005 dels ajuntaments d'Alacant, Castell de la Plana, Ganda, Torrent i Valncia sobre l'elaboraci del pressupost i altres aspectes.
    ms informacin
  • 2. Informe de Fiscalitzaci sobre el Control Intern de l'Ajuntament de Castell de la Plana (exercici 2011).
    ms informacin
  • 3. Informe de la Sindicadura de Comptes de fiscalitzaci de diversos aspectes de l'activitat econmic financera de l'Ajuntament de Castell de la Plana (exercicis de 2013 a 2015).
    ms informacin