Està en: INICI > Hisenda

Sollicitud d'Autoliquidaci de l'Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvlua)


A partir de l'1/1/2017 les transmissions d'immobles no gaudeixen de la reducci del 40% sobre el valor cadastral i els tipus impositius aplicables sn els que vnen recollits en l'ordenana fiscal de 2017, els quals han sigut reduts en aqueix percentatge.

Procediment d'AutoliquidaciPer a la resta de documentaci a aportar en la sollicitud, consulte el trmit associat en el Seu electrnica