CIRCULAR relativa a la suspensi de totes las proves selectives.

 • 1. AGENT D'IGUALTAT. Provisi en propietat d'una plaa d'agent d'igualtat vacant en la plantilla de funcionaris/es d'aquest Excm. Ajuntament, en execuci de l'oferta d'ocupaci pblica extraordinria mitjanant procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 15/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Agent d'Igualtat.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Rectificaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 125, de 5 d'octubre de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8657, de 16 d'octubre de 2019 (en extracte).
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 106, de 24 d'agost de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8625, de 2 de setembre de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 257, de 25 d'octubre de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 28 d'octubre al 25 de novembre de 2019.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 2. TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, Torn Lliure.
  N convocatria: 4/2019.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a d'Administraci General.
  Nmero de Places: 6.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per Torn Lliure.
  Publicaci Bases: .
  - B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: Nmero 28, de 5 de mar de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: Nmero 60, de 9 de maig de 2019.
  - D.O.G.V.: Nmero 8566, de 10 de juny de 2019 (en extracte).
  - B.O.E.: Nmero 162, de 8 de juliol de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 9 de juliol al 5 d'agost de 2019.
  Import a pagar: 35 .
  ms informacin
 • 3. TCNIC/A DE GESTI FINANCERA I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball (Concurs-Oposici).
  Nmero de Convocatria: 7/2020.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a de Gesti Financera i Fons Europeus.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs-Oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la Convocatria en el B.O.P.:
  Import a pagar: 18 .
  ms informacin
 • 4. ENCARREGAT/ADA DE COORDINACI D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal, mitjanant el sistema de concurs-oposici.
  Nmero de convocatria: 18/2019.
  Subgrup: C2.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria: B.O.P. nmero 145, de 21 de noviembre de 2019
  Termini de presentaci d'instncies: Del 22 de novembre al 20 de desembre de 2019.
  Import a pagar: 9.
  ms informacin
 • 5. INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN LLIURE.
  Nmero de convocatria: 11/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Inspector/a Policia Local.
  Nmero de places: 4.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 6. INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat PROMOCI INTERNA.
  Nmero de convocatria: 11/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Inspector/a Policia Local.
  Nmero de places: 4.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Promoci interna.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 7. INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN DE MOBILITAT.
  Nmero de convocatria: 11/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Inspector/a Policia Local.
  Nmero de places: 4.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Torn de mobilitat.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 8. AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi en propietat.
  Nmero de convocatria: 12/2019.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent de la Policia Local.
  Nmero de llocs: 21.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
  Sistema selectiu: Oposici per torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
      - Rectificaci en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 58, de 4 de maig de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8564, de 6 de juny de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: N147 de data 20/06/2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 21/06/2019 al 19/07/2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 9. OFICIAL/A DEL SERVEI DE PREVENCI, EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENT.
  Nmero de convocatria: 9/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Oficial/a del Servei de prevenci, extinci d'incendis i salvament.
  Nmero de llocs: 1.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2017.
  Sistema selectiu: Concurs oposici, per torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 41, de 30 de mar de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8533, de 23 d'abril de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 117, de 16 de maig de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 17 de mayo al 13 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 10. AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi en propietat.
  Nmero de convocatria: 12/2019.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent de la Policia Local.
  Nmero de llocs: 21.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
  Sistema selectiu: Concurs per mobilitat.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
      - Rectificaci en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 58, de 4 de maig de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8564, de 6 de juny de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: N147 de data 20/06/2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 21/06/2019 al 19/07/2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 11. AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Concurs oposici en execuci dels processos de consolidaci i estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 8/2019.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent de la Policia Local.
  Nmero de llocs: 31.
  Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018 i la seua ampliaci.
  Sistema selectiu: Concurs oposici en execuci dels processos de consolidaci i estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 40, de 28 de mar de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8534, de 24 d'abril de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 110, de 8 de maig de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 9 de maig al 5 de juny de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 12. TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.
  Nmero de convocatria: 12/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a Arxiver/a.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
  Publicaci en el B.O.P. ampliaci de termini de presentaci d'instncies i de titulacions: Nmero 48, de 13 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 15 d'abril al 15 de maig, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 30.00 euros.
  ms informacin
 • 13. MSIC/A DE LA BANDA MUNICIPAL. Borsa de Treball (concurs-oposici)
  Nmero de convocatria: 5/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Msic/a de la Banda Municipal.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici) .
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: Nmero 28, de 18 de febrer de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 19 de febrer al 18 de mar de 2020.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 14. AGENT DE MOBILITAT URBANA. Provisi en propietat per concurs-oposici, torn lliure, mitjanant procs d'estabilitzaci d'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 5/2019.
  Subgrup: A.P..
  Categoria: Agent de Mobilitat Urbana.
  Nmero de places: 45.
  Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs-oposici, per torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nmero 24, de 23 de febrer de 2019.
  - D.O.G.V.: Nmero 8500, de 6 de mar de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria: B.O.E. nmero 62, de 13 de mar de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de mar al 12 d'abril de 2019.
  Import a pagar: 8,50 euros.
  ms informacin
 • 15. TCNIC/A DE RECURSOS HUMANS. Borsa de Treball Temporal.
  Nmero de convocatria: 17/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a de Recursos Humans.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: Nmero 128, de 12 d'octubre de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 14 d'octubre a l'11 de novembret.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 16. TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Concurs-oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 6/2020.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a d'Administraci General.
  Nmero de places: 10.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs-oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 17, de 8 de febrer de 2020.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8754, de 4 de mar de 2020 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Pendent de publicar.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
  Import a pagar: 21 euros.
  ms informacin
 • 17. TCNIC/A MITJ/ANA DE NORMALITZACI LINGSTICA. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, per torn lliure.
  Nmero de convocatria: 3/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a mitj/ana de Normalitzaci Lingstica.
  Nmero de Places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2016.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
     B.O.P.: Nmero 7, de 16 de gener de 2020.
     D.O.G.V.: Nmero 8736, de 10 de febrer de 2020 (en extracte).
  Publicaci de la Convocatria en el B.O.E.: Nm. 51, de 28 de febrer de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 29 de febrer fins al 31 de mar.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 18. DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMTICA. Provisi en propietat per concurs oposici, promoci interna.
  Nmero de convocatria: 2/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Diplomat/ada universitari/a en informtica.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs-oposici, per promoci interna.
  Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nmero 4, de 9 de gener de 2020.
  - D.O.G.V.: Nmero 8734, de 6 de febrer de 2020 (en extracte).
  Publicaci de la Convocatria en el B.O.E.: Nm. 51, de 28 de febrer de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 29 de febrer fins al 31 de mar.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 19. PEDAGOG/A. Borsa de Treball Temporal, mitjanant el sistema de Consurs
  Nmero de convocatria: 16/2019.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Pedagog/a.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: Nmero 111, de 5 de setembre de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 6 al 19 de setembre de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 20. TCNIC/A D'EDUCACI. Borsa de Treball (Concurs).
  Nmero de convocatria: 4/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a d'Educaci.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
  Publicaci de la Convocatria en el B.O.P.: Nm. 7, de 16 de gener de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de gener de 2020, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 21. TCNIC/A GEOMTIC/A. Borsa de Treball Temporal, mitjanant el sistema de Consurs-Oposici.
  Nmero de convocatria: 01/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a Geomtic/a.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de Recursos Humans.
  Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 1, de 2 de gener de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 3 al 31 de gener de 2020, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 22. TALLER D'OCUPACI CIUTAT DE LA SOLIDARITAT XI. Procs selectiu per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent, auxiliar administratiu i alumnes - treballadors/es de Tallers d'Ocupaci.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 28 novembre al 4 desembre de 2019, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 23. ESCOLA D'OCUPACI ET FORMEM CASTELL 3. Procs selectiu per a la cobertura temporal d'un/a director/a, un docent i 10 alumnes treballadors/es.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 28 novembre al 4 desembre de 2019, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 24. TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
  N convocatria: 3/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a de Mobilitat i Seguretat Vial.
  Nmero de Places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2017.
  Sistema selectiu: Oposici, per Torn Lliure.
  Publicaci Bases: .
  - B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: Nmero 27, de 2 de mar de 2019.
  - D.O.G.V.: Nmero 8517, de 29 de mar de 2019 (en extracte).
  - B.O.E.: Nmero 90, de 15 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 16 d'abril al 16 de maig de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 30.
  ms informacin
 • 25. ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL. Programa d'iniciativa social en collaboraci amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, EMCORP 2019.
  ms informacin
 • 26. CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. Projecte EMCUJU.
  ms informacin
 • 27. CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. Projecte EMPUJU.
  ms informacin
 • 28. TREBALLADOR/A SOCIAL. Borsa de Treball temporal, mitjanant concurs.
  Nmero de convocatria: 10/2019.
  Subgrupo: A2.
  Categora: Treballador/a Social.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: del 23 d'abril al 7 de maig de 2019.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 29. AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE GRUP ESCOLAR I CELADOR/A D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal.
  Nmero de convocatria: 13/2019.
  Subgrup: Agrupacions professionals.
  Categoria: Ordenana, celador/a de grup escolar i celador/a d'installacions esportives.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 63, de 16 de maig de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de maig de 2019.
  Import a pagar: 7 euros.
  ms informacin
 • 30. TCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACI SOCIAL. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 13/2018.
  Subgrup: B.
  Categoria: Tcnic Superior en Integraci Social.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 149, de 13 de desembre de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de desembre de 2018 al 14 de gener de 2019.
  Import a pagar: 22,50 euros.
  ms informacin
 • 31. TALLER D'OCUPACI CIUTAT DE LA SOLIDARITAT X. Procs selectiu per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent, auxiliar administratiu i alumnes - treballadors/es de Tallers d'Ocupaci.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 22 al 28 de novembre de 2018, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 32. MEDIADOR/A INTERCULTURAL. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 10/2018.
  Subgrup: C1.
  Categoria: MEDIADOR/A INTERCULTURAL.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 90, de 28 de juliol de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: del 30 de juliol al 27 d'agost de 2018.
  Import a pagar: 20 euros.
  ms informacin
 • 33. PROJECTE T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II. Procs selectiu d'alumnes-teballadors/es que han de cobrir les places de les diferents especialitats formatives.
  ms informacin
 • 34. CONTRACTACI LABORAL TEMPORAL D'ATURATS/DES DEL RGIM AGRARI, 8 oficials/capatassos i 75 peons, per a l'execuci de l'obra de refor en camins i parets de squies del terme municipal de Castell de la Plana 2019.
  ms informacin
 • 35. PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL.LABORACI AMB CORPORACIONS LOCALS (CONVOCATRIES EMCORP I EMCORD 2018).
  ms informacin
 • 36. SELECCI PERSONES ATURADES EN EL PLA DE FOMENT D'OCUPACI DE LA DIPUTACI PROVINCIAL DE CASTELL.
  ms informacin
 • 37. PROYECTO T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II. Procs selectiu per a la contractaci laboral temporal del personal directiu, docent i auxiliar administratiu/va.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 17 al 23 de maig de 2018.
  ms informacin
 • 38. ESCOLA DE FORMACI ET FORMEM CASTELLO 2 (Segona Etapa). Procs selectiu per a la contractaci de les vacants d'alumnat que han tingut lloc en la primera fase del projecte.
  ms informacin
 • 39. CURS DE NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTALLACIONS INDUSTRIALS. Selecci d'Alumnat.
  ms informacin
 • 40. INTENDENT GENERAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisi per Concurs-Oposici Lliure.
  Nmero de convocatria: 3/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2016.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
  - B.O.P.: Nmero 30, de 11 de mar de 2017.
  - D.O.G.V.: Nmero 8010, de 29 de mar de 2017.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Pendent de publicaci.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent de publicaci.
  Import a pagar: 55 euros.
  ms informacin
 • 41. ARQUITECTE/A. Borsa d'Ocupaci Temporal..
  N convocatria: 5/2015.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 67, de 30 de maig de 2015.
  Termini presentaci instncies: Fins al 9 de juny de 2015.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  ms informacin
 • 42. INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi per Concurs-Oposici Lliure.
  Nmero de convocatria: 4/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
  - B.O.P.: Nmero 28, de 7 de mar de 2017.
  - D.O.G.V.: Nmero 8010, de 29 de mar de 2017.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Pendent de publicaci.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent de publicaci.
  Import a pagar: 55 euros.
  ms informacin
 • 43. TCNIC/A EN INTEGRACI SOCIAL. Borsa d'Ocupaci Temporal.
  N convocatria: 6/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tcnic/a en Integraci Social.
  Torn: Borsa d'Ocupaci.
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci convocatria BOP: Nmero 50, de 26 d'abril de 2016.
  Termini presentaci instncies: Del 27 d'abril al 6 de maig de 2016, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 20,00 euros.
  ms informacin
 • 44. PLA D'OCUPACI JUVENIL PER A REALITZAR UN PROJECTE DE DIAGNSTIC SOCIOECONMIC DE LA CIUTAT DE CASTELL.
  Publicaci de les Bases: B.O.P. nmero 5, de 12 de gener de 2017.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 13 al 19 de gener de 2017, ambds inclusivament.
  ms informacin