COORDINADOR/A DE DIVULGACIÓ, PROGRAMACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PLANETARI. Borsa d'Ocupació Temporal.
Número de convocatòria: 7/2017.
Subgrup: C1.
Categoria: Coordinador/a de Divulgació, Programació i Dinamització del Planetari de Castelló.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
Publicació convocatòria B.O.P.: Número 56, d'11 de maig de 2017.
Termini presentació instàncies: Del 12 al 22 de maig, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 20 euros.

>> Anunci d'ajornament de l'entrevista curricular.

>> Anunci del resultat del barem de mèrits i convocatòria per a l'entrevista.

>> Anunci del resultat del tercer exercici i emplaçament per a la presentació de la documentació acreditativa per a la fase de concurs.

>> Anunci del resultat de la part tercera del segon exercici i convocatòria per al tercer exercici.

>> Anunci del resultat del segon exercici (part primera i segona) i convocatòria per a la realització de la part tercera de l'exercici.

>> Anunci de modificació de l'horari del segon exercici, part tercera.

>> Anunci de l'apertura de sobres del segon exercici (part primera i segona) i convocatòria per a la part tercera del segon exercici.

>> Anunci del resultat del primer exercici i convocatòria per al segon.

>> Anunci de la convocatòria per a la lectura del primer exercici.

>> Llista definitiva aspirants, nomenament tribunal qualificador i data inici procés.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Termini de presentació de reclamacions: Del 8 al 19 de juny de 2017, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissó a Proves Selectives.

volver