TALLER D'OCUPACI CIUTAT DE LA SOLIDARITAT X. Procs selectiu per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent, auxiliar administratiu i alumnes - treballadors/es de Tallers d'Ocupaci.
Termini de presentaci de sollicituds: Del 22 al 28 de novembre de 2018, ambds inclusivament.

>> Llistat provisional de la Comissi Mixta Labora-Ajuntament del resultat de les dues fases del procs de selecci de personal docent en l'especialitat d'obra de paleta.

>> Acta de selecci de la vacant d'Agricultura Ecolgica.

>> Acta de la llista definitiva dels/de les candidats/es a alumne/a - treballador/a.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions i llistat definitiu de la Comissi mixta SERVEF-Ajuntament, de les fases de valoraci de mrits i entrevista.

>> Acta del resultat de l'entrevista i qualificaci definitiva dels/de les candidats/es a alumne/a - treballador/a.

>> Llistat provisional del resultat de la fase segona, consistent en l'entrevista, i d'ambdues fases.

>> Anunci del llistat provisional de les revisions realitzades per la Comissi en la fase primera de valoraci de mrits.

>> Llistat provisional del resultat de la fase de valoraci de mrits i convocatria per a la fase d'entrevista per als/les aspirants a director/a, auxiliar administratiu/va, professor/a de recolzament i docents d'especialitat.

>> Anunci de la convocatria del procs selectiu per a la contractaci laboral temporal del personal directiu, docent i de suport.

>> Annex: Curriculum.

>> Annex: Model de Sollicitud.

>> Bases per a la selecci d'alumnes-treballadors.

>> Bases per a la selecci de personal directiu, docent i auxiliar administratiu.volver