DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en propietat per torn lilure, mitjanant Concurs-Oposici.
Nmero de convocatria: 5/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Director/a de la Banda de Msica.
Nmero de Places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2017.
Sistema selectiu: Concurs oposici, per torn lliure.
Publicaci de les Bases en el B.O.P.: Nmero 20, de 15 de febrer de 2018.
Publicaci d'extracte de les Bases en el D.O.G.V.: Nmero 8246, de 2 de mar de 2018.
Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Nmero 65, de 15 de mar de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Del 16 de mar al 17 d'abril, ambds inclosos.
Import a pagar: 35.00 euros.

>> Anunci de resoluci de reclamacions, del resultat final del concurs-oposici, i propostes de nomenament i de constituci de borsa de treball.

>> Anunci del resultat final del concurs-oposici, i propostes de nomenament i de constituci de borsa de treball.

>> Anunci del resultat del tercer exercici prctic i convocatria per a la fase de concurs.

>> Anunci de la convocatria per a la presentaci i defensa de la memria.

>> Anunci del resultat del segon exercici prctic, part V, i qualificaci final dels exercicis prctics.

>> Anunci de la convocatria per a realitzar la part cinquena del segon exercici prctic.

>> Anunci del resultat del segon exercici prctic, part IV.

>> Anunci de la convocatria per a realitzar la part quarta del segon exercici prctic.

>> Anunci del resultat del segon exercici prctic, part III.

>> Anunci de la convocatria per a realitzar la part tercera del segon exercici prctic.

>> Anunci del resultat del segon exercici prctic, part II.

>> Anunci de la convocatria per a realitzar la segona part del segon exercici.

>> Anunci del resultat del segon exercici prctic, part primera.

>> Anunci de la convocatria per a realitzar la primera part del segon exercici.

>> Anunci del resultat del primer exercici.

>> Anunci de lectura pblica de l'exercici teric.

>> Anunci de rectificaci del tribunal qualificador del procs selectiu.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procs selectiu.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver