MEDIADOR/A INTERCULTURAL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 10/2018.
Subgrup: C1.
Categoria: MEDIADOR/A INTERCULTURAL.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 90, de 28 de juliol de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: del 30 de juliol al 27 d'agost de 2018.
Import a pagar: 20 euros.

>> Anunci de les contestacions a les reclamacions presentades a la valoraci de mrits i resultat del procs selectiu.

>> Anunci del resultat de la valoraci de mrits i del procs selectiu.

>> Anunci del resultat de l'exercici de traducci i convocatria per a l'apertura de sobres identificatius.

>> Anunci de la convocatria per a l'exercici de traducci.

>> Anunci del nomenament de dos assessores especialistes per al Tribunal qualificador del procs selectiu.

>> Anunci del resultat del primer exercici tipus test, inici de la fase de concurs i presentaci d'instncies per optar a les borses especialitzades.

>> Anunci del resultat del qestionari tipus test i convocatria per a l'apertura de sobres identificatius.

>> Anunci de les respostes correctes del qestionari tipus test i apertura de termini de presentaci d'allegacions.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos, designaci del tribunal i data d'inici del procs selectiu.

>> Anuncio de la convocatoria.

>> Bases especficas rectoras del proceso selectivo.

>> Solicitud de Admisin a Pruebas Selectivas.

volver