DIRECTOR/A DEL PROJECTE DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE CASTELL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 11/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Director/a del projecte del Museu de la Ciutat de Castell.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 101, de 23 d'agost de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Del 24 d'agost al 20 de setembre de 2018.
Import a pagar: 30 euros.

>> Anunci de la resoluci de la reclamaci contra la fase de concurs i proposta definitiva de borsa de treball.

>> Anunci de la resoluci de la reclamaci contra la puntuaci del test, resultat de la fase de concurs i proposta provisional de borsa de treball.

>> Anunci de les notes corresponents a l'exercici test.

>> Anunci de la resoluci d'allegacions i apertura de sobres.

>> Anunci de la plantilla de les respostes correctes corresponent a l'exercici selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del Tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver