AUXILIAR D'INFORMACI TURSTICA. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 1/2019.
Subgrup: C2.
Categoria: Auxiliar d'Informaci Turstica.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web del Patronat Municipal de Turisme, web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 5, de 10 de gener de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: de l'11 de gener al 7 de febrer de 2019.
Import a pagar: 15 euros.

>> Contestaci a les reclamacions presentades a la valoraci de mrits i resultat del procs selectiu per a la constituci d'una bossa d'ocupaci temporal d'auxiliar d'informaci turstica del patronat municipal de turisme de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
Fi del termini de presentaci de reclamacions: 27 de juny de 2019.

>> Anunci del resultat de la valoraci dels mrits per a la fase de concurs.
Termini de presentaci de reclamacions: tres dies hbils a contar des de la publicaci d'aquest anunci.

>> Anunci del termini de presentaci de la documentaci acreditativa dels mrits per a la fase de concurs.

>> Anunci dels resultats de l'exercici de la fase d'oposici, i convocatria per a la presentaci de la documentaci acreditativa dels mrits.

>> Anunci dels resultats cecs de l'exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci de la contestaci a les reclamacions formulades a vries preguntes del primer exercici.

>> Anunci de la correcci de l'error advertit en la plantilla de respostes de l'exercici test de la fase d'oposici del procs selectiu.

>> Anunci de las respostes correctes del test, primer i nic exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci relatiu a la distribuci de les/els aspirants a les aules.

>> Modificaci d'instruccions per a contestar en el full d'examen.

>> Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

>> Instruccions per a les/els participants en la primera prova selectiva.

>> Llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver