AUXILIAR DE BILIOTEQUES. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 2/2019.
Subgrup: C2.
Categoria: Auxiliar de Biblioteques.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web del Patronat Municipal de Turisme, web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 5, de 10 de gener de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: de l'11 de gener al 7 de febrer de 2019.
Import a pagar: 15 euros.

>> Anunci de la proposta d'elaboraci de la borsa de treball.

>> Anunci de resoluci de reclamacions a la puntuaci de la fase de concurs.

>> Anunci de valoraci de la fase de concurs.

>> Anunci dels resultats per ordre de puntuaci de l'exercici tipus test de la fase d'oposici, i convocatria per a la presentaci de la documentaci acreditativa dels mrits.

>> Anunci dels resultats, per ordre alfabtic i amb correlaci amb codi numric, de l'exercici tipus test de la fase d'oposici.

>> Anunci dels resultats cecs de l'exercici tipus test de la fase d'oposici.

>> Anunci de les respostes del qestionari tipus test de l'exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci relatiu a la distribuci de les/els aspirants a les aules.

>> Modificaci d'instruccions per a contestar en el full d'examen.

>> Instruccions per a les/els participants en les proves selectives.

>> Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

>> Llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver