TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
N convocatria: 3/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a de Mobilitat i Seguretat Vial.
Nmero de Places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2017.
Sistema selectiu: Oposici, per Torn Lliure.
Publicaci Bases: .
- B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
- Rectificaci B.O.P.: Nmero 27, de 2 de mar de 2019.
- D.O.G.V.: Nmero 8517, de 29 de mar de 2019 (en extracte).
- B.O.E.: Nmero 90, de 15 d'abril de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 16 d'abril al 16 de maig de 2019, ambds inclusivament.
Import a pagar: 30.

>> Anunci de la rectificaci d'una errada en la puntuaci total final de la borsa de treball.

>> Anunci del resultat del tercer exercici i de la borsa de treball, i proposta de nomenament.

>> Anunci de la convocatria per a la lectura pblica del tercer exercici, de supsits prctics.

>> Anunci del resultat del segon exercici i convocatria per al tercer, de supsits prctics.

>> Anunci de l'abstenci d'un membre del tribunal qualificador.

>> Anunci de la convocatria per a la lectura pblica del segon exercici, prova escrita.

>> Anunci del resultat del primer exercici, tipus test, i convocatria per a la realitzaci del segon exercici, prova escrita.

>> Anunci dels resultats del primer exercici, tipus test, i convocatria per a l'apertura dels sobres identificatius.

>> Anunci de les solucions al primer exercici, tipus test.

>> Anunci de la llista provisional, designaci de tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de rectificaci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia.

>> Anunci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia.

>> Sollicitud d'admissi a proves selectives.

volver