AGENT DE MOBILITAT URBANA. Provisi en propietat per concurs-oposici, torn lliure, mitjanant procs d'estabilitzaci d'ocupaci temporal.
Nmero de convocatria: 5/2019.
Subgrup: A.P..
Categoria: Agent de Mobilitat Urbana.
Nmero de places: 45.
Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018.
Sistema selectiu: Concurs-oposici, per torn lliure.
Publicaci de les Bases:
- B.O.P.: nmero 24, de 23 de febrer de 2019.
- D.O.G.V.: Nmero 8500, de 6 de mar de 2019 (en extracte).
Publicaci de la convocatria: B.O.E. nmero 62, de 13 de mar de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de mar al 12 d'abril de 2019.
Import a pagar: 8,50 euros.

>> Anunci de la distribuci dels/de les aspirants en les aules de la Facultat de Cincies Jurdiques i Econmiques de la Universitat Jaume I, per a la realitzaci del segon exercici.

>> Anunci de la relaci per ordre de puntuaci de les persones aspirants que han superat el primer exercici tipus test de la fase d'oposici, i convocatria per a la celebraci del segon exercici, prctic.

>> Anunci de les puntuacions de l'exercici tipus test de la fase d'oposici (resultat alfabtic amb correlaci de codi numric).

>> Anunci de les puntuacions de l'exercici tipus test de la fase d'oposici (resultat annim codi numric).

>> Anunci de la resoluci de les impugnacions a preguntes/respostes tipus test (primer exercici) del procs selectiu.

>> Anunci de les respostes correctes del qestionari tipus test.

>> Anunci de la distribuci dels/de les aspirants en les aules de la Facultat de Cincies Jurdiques i Econmiques de la UJI, per a la realitzaci del primer exercici del procs selectiu.

>> Annex al full d'instruccions.

>> Full d'instruccions per als/les opositors/es.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

>> Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Bases rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver