AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Concurs oposici en execuci dels processos de consolidaci i estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
Nmero de convocatria: 8/2019.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent de la Policia Local.
Nmero de llocs: 31.
Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018 i la seua ampliaci.
Sistema selectiu: Concurs oposici en execuci dels processos de consolidaci i estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 40, de 28 de mar de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8534, de 24 d'abril de 2019 (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 110, de 8 de maig de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Des del 9 de maig al 5 de juny de 2019, ambds inclusivament.
Import a pagar: 33 euros.


         CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci d'adjudicaci de contracte menor per a la realitzaci de la prova psicotcnica.

>> Anunci de la relaci d'aspirants declarats/ades aptes en la prova de medici i convocatria per a l'acreditaci de la prova psicotcnica.

>> Anunci de nomenament d'assessors del tribunal qualificador del procs selectiu.

>> Anunci de nomenament de nou tribunal qualificador del procs selectiu.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

>> Llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament tribunal qualificador i determinaci data inici procs.

>> Bases de la convocatria.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver