OFICIAL/A DEL SERVEI DE PREVENCI, EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENT.
Nmero de convocatria: 9/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Oficial/a del Servei de prevenci, extinci d'incendis i salvament.
Nmero de llocs: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2017.
Sistema selectiu: Concurs oposici, per torn lliure.
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 41, de 30 de mar de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8533, de 23 d'abril de 2019 (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 117, de 16 de maig de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 17 de mayo al 13 de junio de 2019.
Import a pagar: 33 euros.


         CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci del resultat de les proves fsiques i convocatria per a la realitzaci de la prova psicotcnica.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci d'adjudicaci del contracte menor per a la realitzaci de les proves psicotcniques.

>> Anunci del resultat del reconeixement mdic i convocatria per a la realitzaci de les proves fsiques.

>> Anunci de modificaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci d'ajornament de la data de realitzaci de la primera prova de la fase oposici, per qestions logstiques, fins al dia 28 de novembre.

>> Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'incici del procs selectiu.

>> Bases generals de la convocatria.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

Material de suport per a la confecci de temari previst en aquestes Bases:

volver