AGENT D'IGUALTAT. Provisi en propietat d'una plaa d'agent d'igualtat vacant en la plantilla de funcionaris/es d'aquest Excm. Ajuntament, en execuci de l'oferta d'ocupaci pblica extraordinria mitjanant procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
Nmero de convocatria: 15/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Agent d'Igualtat.
Nmero de places: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Concurs oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
Rectificaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 125, de 5 d'octubre de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8657, de 16 d'octubre de 2019 (en extracte).
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 106, de 24 d'agost de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8625, de 2 de setembre de 2019 (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 257, de 25 d'octubre de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 28 d'octubre al 25 de novembre de 2019.
Import a pagar: 18 euros.

>> Anunci dels resultats del segon exercici de la fase d'oposici (prctic) i emplaament per a aportar documentaci per a la fase de concurs.

>> Anunci de la lectura de les qualificacions corresponents al segon exercici de la fase d'oposici (prctic).

>> Resultats del primer exercici de la fase d'oposici (test) i convocatria per a la realitzaci del segon exercici (prctic).

>> Lectura de les qualificacions del primer exercici de la fase d'oposici (test).

>> Respostes correctes del test (primer exercici de la fase d'oposici).

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de rectificaci de les bases rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.volver